Lễ Chấm và công bố kết quả Khóa luận tốt nghiệp Khóa 37 (2013-2017)
Gửi bởi khoasu vào lúc 13-05-2017

Vào các ngày 11, 12, 13 tháng 5 năm 2017, Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức Lễ "Chấm và công bố kết quả Khóa luận tốt nghiệp" cho hai ngành Lịch sử (Chuyên ban Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới, Văn hóa Du lịch) và ngành Đông phương học, Khóa K37 (2013 - 2017).


Toàn văn

Để đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá và chấm điểm khóa luận của sinh viên, đã có 4 Hội đồng chấm khóa luận được thành lập: hội đồng ngành Đông phương học (sáng 11/5/2017); hội đồng chuyên ban Lịch sử Việt Nam (chiều 11/5/2017); hội đồng chuyên ban Lịch sử thế giới (sáng 12/5/2017); hội đồng chuyên ban Nhân học - Khảo cổ - Văn hóa Du lịch (chiều 13/5/2017) .

Các nội dung khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 37 được các Hội đồng chấm khóa luận đánh giá cao bởi tính ứng dụng thực tế và tính mới của đề tài.

Lễ Chấm và công bố kết quả Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 37 Khoa Lịch sử đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đó là thành quả sau 4 năm miệt mài học tập và rèn luyện, không ngại gian khó của của sinh viên Khóa 37, Khoa Lịch sử tại trường Đại học Khoa học.

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3435)