Thông báo về việc bổ sung học liệu phục vụ công tác đánh giá ngoài
Gửi bởi khoasu vào lúc 13-05-2017

Toàn văn

Nhằm phục vụ công tác đánh giá ngoài từ ngày 15 đến ngày 19/5/2017, kính đề nghị quý thầy cô bổ sung đầy đủ các học liệu bắt buộc (theo DS thầy Ngàn gửi) tập trung tại văn phòng Khoa Lịch sử để cung cấp cho Đoàn đánh giá ngoài khi có yêu cầu. Thời hạn: 10h30 ngày 15/5/2017.

 

                                                                                    BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Update: Chí Ngàn

 

 


 


(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3434)