Thông báo về công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài
Gửi bởi khoasu vào lúc 10-05-2017

Toàn văn

Để chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài (15-19/5/2017), Nhà trường yêu cầu:

1. GV nộp các học liệu bắt buộc (theo DS thầy Ngàn gửi) qua thầy Ngàn để cung cấp cho Đoàn đánh giá ngoài khi có yêu cầu.

2. Thầy Vũ kiểm tra lại các bài thi học phần 2 học kỳ gần đây (chữ ký, điểm số, điểm chữ).

3. Cán bộ đi làm đầy đủ, đúng giờ, mang bảng tên.

4. Khoa và các bộ môn vệ sinh, dọn dẹp phòng làm việc.

(Thứ 6 ngày 12/5 nhà Trường sẽ lên kiểm tra lần cuối).

 

                                                                                                       BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3431)