Thông báo Lịch chấm và công bố kết quả KLTN K37
Gửi bởi khoasu vào lúc 08-05-2017

Toàn văn

Lịch chấm và công bố kết quả Khóa luận Tốt nghiệp Khóa 37:

- Ngành Đông phương học: sáng 11/5/2017 (Thứ Năm)

- Ngành Lịch sử:

+ Chuyên ban Lịch sử Việt Nam: chiều 11/5/2017 (Thứ Năm)

+ Chuyên ban Lịch sử Thế giới: sáng 12/5/2017 (Thứ Sáu)

+ Chuyên ban Văn hóa Du lịch: chiều 13/5/2017 (Thứ Bảy)

Địa điểm chấm Khóa luận Tốt nghiệp: Phòng BT Khoa Lịch sử

 

                                                                                                       GIÁO VỤ KHOA LỊCH SỬ

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3430)