Thông báo về một số chi tiết và kế hoạch sử dụng kinh phí ủng hộ Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Lịch sử (1957-2017)
Gửi bởi khoasu vào lúc 07-04-2017

 

             KHOA LỊCH SỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ, VIỆT NAM

             FACULTY OF HISTORY, HUE UNIVERSITY OF SCIENCES, VIETNAM

                                                                           Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2017


THÔNG BÁO


Nhờ sự hưởng ứng tích cực, sự ủng hộ nhiệt thành về tinh thần và vật chất của quí thầy cô giáo, quí anh chị cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cho ngày Hội Ngành/Khoa kỷ niệm 60 năm thành lập (1957-2017) nên Đại lễ Hội Khoa trong hai ngày 22-23/3/2017 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức trân trọng cám ơn sự ủng hộ đó và nhận thấy có nghĩa vụ thông báo với quý vị về một số chi tiết và kế hoạch sử dụng, như sau:

- Tổng số tiền mà quí vị đóng góp cho Hội Khoa là 362.000.000 đồng.    

- Tổng số tiền chi phí cho Hội Khoa là: 202.000.000 đồng; Trong đó:

1. 5 tặng phẩm: 2 cuốn sách (1400 bản), 2 tạp chí (800 bản), Brochure (700 bản) và logo, phù hiệu: 65.000.000 đồng.

2. Hội trường và tiệc chiêu đãi tại Nhà hàng: 90.000.000 đồng.

3. Học bổng của sinh viên nghèo vượt khó: 11.000.000 đồng.

4. Tổ chức “Giao lưu Sinh viên Khoa Sử các thế hệ” : 5.000.000 đồng.

5. Đi lại, gửi thư từ giao dịch + Văn phòng phẩm phục vụ HK: 11.000.000 đồng

6. Làm mới, trang trí Khoa và vật phẩm tiếp khách : 10.000.000 đồng.

7. Hoạt động bóng đá, cắm trại, văn nghệ của Liên chi đoàn: 10.000.000 đồng.

Số tiền còn lại là 160.000.000 đồng, Khoa đã thống nhất trích 30% (48.000.000 đồng) sung vào “Quỹ sinh viên nghèo vượt khó” để trao thưởng, học bổng hàng năm theo định kỳ (20.11) và các hoạt động hỗ trợ sinh viên khác.

Một lần nữa, Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cám ơn, kính thông báo và mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục của quí vị.

                                                                                       TM. Ban Tổ chức

                                                                                        TRƯỞNG KHOA

 

                                                                               PGS.TS. Nguyễn n Đăng

………………………………

Các thông tin về hoạt động của Khoa Lịch sử, kính mời quý vị truy cập:

- Website: http://www.husc.edu.vn/khoasu

- Facebook: www.facebook.com/KhoaSuDHKH

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3391)