Thư cảm ơn của BTC Ngày hội Khoa Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Khoa Lịch sử
Gửi bởi khoasu vào lúc 27-03-2017

KHOA LỊCH SỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ, VIỆT NAM

FACULTY OF HISTORY, HUE UNIVERSITY OF SCIENCES, VIETNAM

                                                                                           

                                                                    Huế, ngày 23  tháng 3 năm 2017

THƯ CẢM ƠN

BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHOA

KỶ NIỆM 60 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LỊCH SỬ

 

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý anh chị cựu sinh viên, học viên, Nghiên cứu sinh

Đã về tham dự và ủng hộ về tinh thần và vật chất cho ngày Hội Khoa kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Ngành/Khoa (1957-2017) trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2017 thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức cũng mong sự lượng thứ của quý vị đối với những thiếu sót trong quá trình tiến hành tổ chức ngày Hội khoa, cũng như trong các ấn phẩm gửi đến quí vị.

Thay mặt toàn thể đơn vị, kính chúc Quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý anh/chị cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công tác và trong cuộc sống.

                                                                                                          TM. Ban Tổ chức

                                                                                                           TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                   PGS.TS. Nguyễn n Đăng

………………………………

Các thông tin về Ngày Hội khoa và sự ủng hộ cụ thể, kính mời quý vị truy cập:

- Website:http://www.husc.edu.vn/khoasu

- Facebook: www.facebook.com/KhoaSuDHKH

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3363)