Thông báo về nội dung cuộc họp BTC "Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Lịch sử" ngày 20/02/2017
Gửi bởi khoasu vào lúc 21-02-2017

Toàn văn

Cuộc họp BTC "Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Lịch sử" ngày 20/02/2017 đã thống nhất một số nội dung như sau:

1. Qúy thầy cô có bài viết trong tập sách "Tiếp cận Lịch sử, văn hóa Việt Nam và Thế giới" Tập 2 tự dịch tiêu đề bài báo sang tiếng Anh và gửi cho thầy Liêm gấp, chậm nhất là ngày 23/02/2017.

2. Bổ sung vào Ban biên tập sách "60 năm theo dòng lịch sử" các thầy cô: Nguyễn Văn Đăng, Dương Quang Hiệp, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Chí Ngàn, Mai Văn Được (theo sự phân công của thầy Đăng).

3. BCH Liên chi đoàn (các thầy Ngàn, Được, Linh) lên kế hoạch cụ thể cho nội dung Tọa đàm " Giao lưu sinh viên giữa các thế hệ" vào tối 22/03/2017.

4. Địa điểm tổ chức Hội Khoa: Nhà hàng Đồng Khánh (86 Nguyễn Sinh Cung), chương trình đã được sơ duyệt. Thời gian gửi giấy mời: từ 27/02 - 04/3/2017.


Đề nghị quý thầy cô nghiêm túc thực hiện để chuẩn bị cho ngày Hội Khoa thành công tốt đẹp.

 

                                                                                                                                      BCN KHOA LỊCH SỬ

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3300)