Thông báo về việc triển khai giao đề tài KLTN, BCTN cho sinh viên K37
Gửi bởi khoasu vào lúc 05-01-2017

Toàn văn

Theo kết quả điểm TB 7 học kỳ, số lượng sinh viên làm KLTN của các ngành, chuyên ngành Khóa 37 cụ thể như sau: 

+ Lịch sử Việt Nam: 11/22 sv

+ Lịch sử Thế giới: 7/18 sv

+ Văn hóa Du lịch: 8/23 sv

+ Đông phương học: 20/58 sv

Đề nghị Trưởng các bộ môn triển khai giao đề tài KLTN, BCTN cho sinh viên và nộp lại Khoa (qua thầy Vũ - Trợ lý GV Khoa) trước 9h00 ngày 09/01/2017 (thứ Hai) để Khoa nộp cho Trường theo đúng kế hoạch.

 

                                                                                                                           BCN KHOA LỊCH SỬ

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3248)