Thông báo về việc triển khai cung cấp thông tin BCS lớp
Gửi bởi khoasu vào lúc 03-01-2017

Toàn văn

Giáo viên cố vấn các lớp lưu ý triển khai cung cấp thông tin của BCS lớp do quý thầy cô phụ trách (theo văn bản trong hộc cá nhân) gửi về Khoa. Cụ thể:

+ Thời hạn: trước 9h00 ngày 05/01/2017

+ Gửi tại: Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Trợ lý tổ chức - Công tác sinh viên

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3244)