Thông báo về việc nộp minh chứng để nâng lương trước thời hạn
Gửi bởi khoasu vào lúc 13-12-2016

Toàn văn

1, Danh sách nâng lương thường xuyên của Khoa Lịch sử: thầy Nguyễn Văn Quảng, hưởng phụ cấp thâm niên: cô Hoàng Thị Thu.

2, Các thầy cô Hoàng Thị Anh Đào, Nguyễn Thu Hằng, Mai Thúy Bảo Hạnh, Lê Nam Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thùy Nhung nộp gấp minh chứng để Hội đồng Khoa xem xét, đề nghị Hội đồng lương Nhà trường xem xét, nâng lương trước thời hạn năm 2016.

Các văn bản, giấy tờ liên quan được treo tại VP Khoa. 

Thời hạn nộp minh chứng: trước 9h00 ngày 16/12/2016 (Thứ Sáu).

 

                                                                                              Trợ lý TC-QLSV

                                                                                         ThS. Nguyễn Mạnh Hà 

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3215)