Thông báo về Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
Gửi bởi khoasu vào lúc 09-12-2016

Toàn văn

Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thời gian: Từ 7h30 ngày 13/12/2016 (Thứ Ba).

Địa điểm: Giảng đường I, Trường ĐHSP, số 32 Lê Lợi.

Thành phần: BTV Công đoàn trường; Trưởng, phó đơn vị; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Bộ môn,

các PGS,TS, NGƯT và GVC.

 

Riêng các thầy cô: Nguyễn Văn Đăng, Trịnh Thị Định, Dương Quang Hiệp, Nguyễn Văn Tận, Đỗ Bang, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Ngọc Bảo Liêm lấy phiếu tín nhiệm vào buổi chiều, lúc 14h00 ngày 13/12/2016 (Thứ Ba), tại địa điểm nêu trên.

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3207)