Thời khoá biểu học kì I năm học 2016 - 2017 dành cho Nghiên cứu sinh
Gửi bởi khoasu vào lúc 09-12-2016

Toàn văn

Phòng SĐH trường ĐHKH và trợ lý SĐH Khoa Lịch sử thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 dành cho các lớp Nghiên cứu sinh: Lịch học tải tại đây

Mọi thông tin phản hồi về lịch học xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Huế, tầng 3, Nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế. Điện thoại: 054 3837380.

 

Đăng tin: Chí Ngàn

Nguồn: Phòng ĐT SĐH (http://husc.edu.vn/saudaihoc/news.php?readmore=3080)

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3206)