Hội nghị Công đoàn Khoa Lịch sử giữa nhiệm kỳ 2013-2018
Gửi bởi khoasu vào lúc 31-10-2016

Vào lúc 17 giờ 00 ngày 29/10/2016, tại phòng họp Khoa Lịch sử, Công đoàn Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tham  dự  đại hội có đ/c Th.S Nguyễn Mạnh Hà - Thường vụ Công đoàn trường cùng các Đoàn viên trong Công đoàn Khoa Lịch sử. Công đoàn Khoa Lịch sử hiện có 26 công đoàn viên đang công tác và sinh hoạt tại Khoa.


Toàn văn

Vào lúc 17 giờ 00 ngày 29/10/2016, tại phòng họp Khoa Lịch sử, Công đoàn Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tham  dự  đại hội có đ/c Th.S Nguyễn Mạnh Hà - Thường vụ Công đoàn trường cùng các Đoàn viên trong Công đoàn Khoa Lịch sử. Công đoàn Khoa Lịch sử hiện có 26 công đoàn viên đang công tác và sinh hoạt tại Khoa.

Trước toàn thể Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Bảo Liêm đã trình bày Báo cáo Sơ kết  giữa nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công đoàn tại Đại hội, tổng kết các thành tựu đạt đã được trong công tác của Công đoàn về chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức, công tác đoàn thể trong thời gian từ 2013 - 2016. Báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế về một số mặt công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm hướng tới thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của Công đoàn trong môi trường giáo dục đại học.

Các đồng chí công đoàn viên Công đoàn Khoa Lịch sử đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trong đại hội. Thông qua đại hội, công đoàn đã sơ kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian 2013 – 2016, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, công đoàn đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đến với đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Thường vụ Công đoàn Trường đã có những phân tích, chia sẻ và kết luận nhằm định hướng hoạt động cho Công đoàn Khoa Lịch sử trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, đồng chí Nguyễn Quang Trung Tiến... đã thẳng thắn góp ý và chia sẻ những kinh nghiệm nhằm giúp BCH Công đoàn hoạt động tốt hơn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3137)