Lễ Bảo vệ Luận văn Cao học Khóa 2014
Gửi bởi khoasu vào lúc 28-10-2016

Vào các ngày 17, 20 và 25 tháng 10 năm 2016, Phòng Đào tạo SĐH và Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức "Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Khóa 2014" cho ba ngành ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới và Dân tộc học tại Phòng hội thảo dãy nhà K, Trường Đại học Khoa học.


Toàn văn

Vào các ngày 17, 20 và 25 tháng 10 năm 2016, Phòng Đào tạo SĐH và Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức "Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Khóa 2014" cho ba ngành ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới và Dân tộc học tại Phòng hội thảo dãy nhà K, Trường Đại học Khoa học.

 

Để đảm bảo tính khoa học, khách quan trong việc đánh giá và chấm điểm Luận văn của học viên Cao học, đã có 3 Hội đồng bảo vệ được thành lập: Hội đồng chuyên ngành Lịch sử Thế giới (ngày 17 tháng 10), Hội đồng chuyên ngành Dân tộc học (ngày 20 tháng 10); Hội đồng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam (ngày 25 tháng 10).

Bên cạnh hình thức được trình bày đẹp, đúng quy định, nội dung Luận văn của học viên Khóa 2014được Hội đồng Bảo vệ Luận văn đánh giá cao bởi tính ứng dụng thực tế và tính mới của đề tài. 

Các buổi bảo vệ Luận văn của toàn thể học viên Cao học Khóa 2013 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đó là thành quả sau 2 năm miệt mài học tập, rèn luyện và không ngại gian khó của của các học viên tại trường Đại học Khoa học.

 

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3132)