Hội thảo Quốc gia:"30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề Khoa học và Thực tiễn"
Gửi bởi khoasu vào lúc 25-09-2016

Vào ngày 23 - 24/9/2016, tại Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Huế; Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội đã tiến hành tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề "30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề Khoa học và Thực tiễn".


Toàn văn

Vào ngày 23 - 24/9/2016, tại Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Huế; Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội đã tiến hành tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề "30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề Khoa học và Thực tiễn".

Tham dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Văn Kim - P. Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, PGS.TS Hoàng Văn Hiển - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế, TS. Nguyễn Thái Sơn - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, các nhà nghiên cứu đến từ nhiều tỉnh thành và đông đảo NCS, học viên CH, sinh viên của hai trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội;  Đại học Khoa học, ĐH Huế.

 

Hội thảo nhằm mục đích nhìn lại chặng đường Đổi mới 30 năm qua của đất nước, với nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhiều vấn đề khoa học và thực tiễn đặt ra cần được nghiên cứu, lý giải và định hướng cho sự nghiệp đổi mới ở chặng đường tiếp theo mà giới học giả về khoa học xã hội nói chung, giới sử học nói riêng cần góp phần vào công tác lý luận, tổng kết thực tiễn một cách khoa học. Tất cả nhằm góp phần cùng toàn dân “phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” như Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra.

 

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của các học giả, các nhà sử học, chính trị học, văn hóa học, giáo dục học từ các trường Đại học, các viện nghiên cứu, các học viện trong khắp cả nước; đặc biệt là các nhà nghiên cứu sử học ở Trường Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế; Trường Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Thủ Dầu Một và các nhà nghiên cứu ở Học viện Chính trị Quốc gia khu vực  I, III và IV với 73 bài tham luận.

Căn cứ vào nội dung nghiên cứu trong các tham luận, đồng thời để tiện cho việc trình bày và trao đổi, tranh luận, Ban tổ chức sắp xếp thành 3 nhóm chủ đề - 3 tiểu ban:

- Tiểu ban 1: Các tiền đề, bối cảnh lịch sử và đường lối đổi mới; gồm 3 chủ đề với 23 tham luận.

- Tiểu ban 2: Đổi mới kinh tế, đối ngoại và đổi mới ở các địa phương, vùng miền gồm 3 chủ đề với 26 tham luận.

- Tiểu ban 3: Đổi mới văn hóa, xã hội và giáo dục - con người, gồm 3 chủ đề với 24 tham luận.

Hội thảo đã có những bài nghiên cứu khoa học đầy tâm huyết và giàu sức thuyết phục, đề cập đến nhiều vấn đề về tiến đề,  bối cảnh, đường lối đổi mới; thành công và hạn chế của công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, và đổi mới ở từng địa phương, từng khu vực, từng con người.

 

Hội thảo kết thúc vào lúc 18h10' ngày 24 tháng 9 năm 2016.

 

Update: Chí Ngàn


(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3084)