Thông báo về việc họp Khoa đầu năm học 2016-2017
Gửi bởi khoasu vào lúc 03-09-2016

Toàn văn

 Khoa Lịch sử tiến hành họp cán bộ toàn Khoa và gặp mặt Cô Bùi Thị Tân nghỉ theo chế độ vào ngày 05 tháng 9 năm 2016 (Thứ Hai).

- Thời gian: 9h00.

- Địa điểm: Phòng BT Khoa.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ Khoa.

 

                                                                                               BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3062)