Thông báo về việc gặp mặt sinh viên K40
Gửi bởi khoasu vào lúc 06-09-2016

Toàn văn

Khoa Lịch sử tiến hành gặp mặt sinh viên K40 vào ngày 10 tháng 9 năm 2016 (Thứ Bảy). Thời gian: 14h00. Điạ điểm: Phòng E.502. Thành phần: BCN Khoa, Trưởng các Bộ môn, Trợ lý TC-QLSV, Trợ lý GV, GVCV và toàn thể các thầy cô.

Phân công nhiệm vụ: 

- Công tác tổ chức: Thầy Nguyễn Mạnh Hà

- Giới thiệu về Khoa và các ngành học: Thầy Dương Quang Hiệp

- Giới thiệu về LCĐ và hoạt động Đoàn, Hội SV: Thầy Nguyễn Hoàng Linh

- Chuẩn bị CSVC: Thầy Nguyễn Chí Ngàn và CĐCB

- Hoa, nước: Cô Nguyễn Thị Thùy Nhung và cô Mai Thúy Bảo Hạnh

 

                                                                                                   BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3061)