Thông báo v/v thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2013-2014
Gửi bởi khoasu vào lúc 09-09-2013

Toàn văn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Khoa Lịch sử                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số :       QĐ-KLS                                            -----------o0o----------

                                                                                           Huế, ngày 5 tháng 9 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BCN KHOA LỊCH SỬ

(V/v thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2013-2014)

            - Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BCN Khoa về việc quản lý các hoạt động học tập, sinh hoạt của sinh viên Khoa Lịch sử;

            - Theo công văn số 429/ÐT-CTSV  ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cử các cán bộ có tên sau đây vào Ban chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân HS-SV Khoa Lịch sử năm học 2013-2014:

 

1

 ThS. Nguyễn Quang Trung Tiến:      Trưởng ban       

10

Cô Trương Thị Yến: GVCV, UV

2

 TS. Nguyễn Văn Đăng:  Phó ban, trực chỉ đạo

11

Thầy Lê Nam Trung Hiếu: GVCV, UV

3

ThS. Nguyễn Mạnh Hà: TLTC, GVCV, UV

12

Ths.Trần Thị Hợi      :GVCV, UV

4

Ths.Nguyễn Văn Quảng:  BT LCĐ, GVCV, UV

13

Ths.Nguyễn Hoàng Linh:GVCV, UV

5

ThS. Dương Quang Hiệp: GVCV, UV

14

Ths.Nguyễn Chí Ngàn      :GVCV, UV

6

Ths. Trương Tuấn Vũ: GVCV, UV

15

Thầy Bùi Quang Dũng :GVCV, UV

7

Ths.Phạm Ngọc Bảo Liêm: GVCV, UV

16

Cô Lê Thị Kim Dung :GVCV, UV

8

Ths.Nguyễn Thị Thùy Nhung: GVCV, UV

17

Ths.Trần Mai Phượng :GVCV, UV

9

Ths.Nguyễn Thu Hằng: GVCV, UV

18

Ths.Nguyễn Thị Nha Trang: GVCV, UV

 

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo như sau:

            - Phụ trách chung: Đ/c Nguyễn Quang Trung Tiến.

            - Đôn đốc thực hiện sinh hoạt: Đ/c Nguyễn Văn Đăng (phụ trách chính), Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Quảng

 

Trực tiếp theo dõi, quản lý sinh viên tại Hội trường A1:

 

* Đợt 2 ngày 10 tháng 9  năm 2013 gồm các Khóa  K34, K35  ngành Lịch sử và Công tác xã hội:

 

Dương Quang Hiệp

Nguyễn Thị Thùy Nhung

Phạm Ngọc Bảo Liêm

Nguyễn Chí Ngàn

Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Thị Nha Trang

Lê Thị Kim Dung

 

* Đợt 5 ngày 13 tháng 9 năm 2013 gồm các Khóa  K34, K35  ngành Đông phương học gồm các Thầy/Cô:

Lê Nam Trung Hiếu

Trần Thị Hợi     

           

 

 

 

* Khóa 36 các  ngành Lịch sử, Đông Phương học, Công tác xã hội: Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau, gồm các Thầy/Cô:

Trần Mai Phượng

Trương Tuấn Vũ

Nguyễn Văn Quảng

*Khóa 37 các  ngành Lịch sử, Đông Phương học, Công tác xã hội: Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau ngày 10/9 mỗi đợt học hai ngày bắt đầu từ 16/9/2013, gồm các Thầy/Cô:

Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Hoàng Linh

Trương Thị Yến

Bùi Quang Dũng

 

            * Địa điểm học tập:   Tại Hội trường A1; buổi sáng từ 7 h 15, buổi chiều từ 13 h 30.

 

Tổ chức đánh giá, tổng kết đợt sinh hoạt, phát động phong trào tại Khoa (thời gian cụ thể bố trí sau) do đ/c Nguyễn Văn Đăng phụ trách.

 

Điều 3: Các cán bộ có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Sau khi tổng kết và báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà trường, Ban Chỉ đạo Khoa tự giải tán.

                                                                       

                                                                                               TRƯỞNG KHOA

 

Nguyễn Quang Trung Tiến

Nơi gửi:

- Ban Chỉ đạo cấp trường

- Phòng ĐT- CTSV

- Các cá nhân có tên ở Điều 1

- Lưu VP Khoa

 

 

Update: Chí Ngàn

chung c? gamuda, bi?t th? gamuda, li?n k? gamuda, chung c? goldseason, chung c? valencia, chung c? imperia sky garden,Imperia Sky Garden, Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,

Bi?t th? Vinhomes RiverSide, The Manor Central Park, Ecopark tu?n chu,t?c s?a, chung c? gold season, biet thu gamuda, Bi?t th? Gamuda, bi?t th? gamuda gardens, D? n tn hong minh, cho thu ch r? gi r?, cho thu ch r?, c??i h?i, in k? y?u, in th? nh?a, My lm cm, my p cm vin, ph?c h?i tc h? t?n, t?i ?en h?c vi?n qun y, in l?ch t?t, in l?ch t?t 2017, t? ch?c s? ki?n, cho thu ch r? t?i h n?i, chung c? flc ??i m?, the golden palm l v?n l??ng, d? n the golden palm l v?n l??ng
B?ng gi Chung c? Imperia SkyGarden,Gi bn Chung c? Imperia 423 Minh Khai,Gi bn Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Ti?n ?? thanh ton c?n h? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton Imperia Sky GardenKhai,Ti?n ch Chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ch d? n Imperia Sky Garden,Ti?n ch Imperia Sky Garden,Thng tin chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan d? n Imperia Sky Garden,V? tr Chung c? Imperia Minh Khai,V? tr Chung c? Imperia Sky Garden,V? tr Imperia Sky Garden
bn bi?t th? ??n l?p gamuda,bi?t th? ??n l?p gamuda,gi bi?t th? ??n l?p gamuda,bn bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? gamuda city,gamuda garden,li?n k? gamuda giai ?o?n 2,bi?t th? li?n k? gamuda,li?n k? gamda,lien ke gamuda,shophouse gamuda
t? ch?c s? ki?n,thu bn gh?,thu gian hng,thu nh b?t,thu phng b?t,thu nh b?t ,t? ch?c ?m c??i tr?n gi,t? ch?c h?i ngh?,t? ch?c l? h?i,t? ch?c khai tr??ng,t? ch?c l? kh?i cng,T? ch?c thnh l?p cng ty,T? ch?c h?i ngh? h?i th?o,t? ch?c s? ki?n qu?ng co,t? ch?c s? ki?n cng ty,t? ch?c s? ki?n thi?u nhi,t? ch?c ?m c??i
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
D? n Bi?t th? bi?n D? n Condotel D? n Ecopark Gamuda Gardens Chung c? Paragon Tower Ph?m Hng D? n Parkcity Vinhomes Riverside Chung c? Ecogreen city D? n Parkhill times city Chugn c? fivestar kimgiang
Chung c? central point Chung c? CT36 ??nh cng Chung c? Athena Complex 379 Bi?t th? d??ng n?i Chung c? Times City Chung c? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh Chung c? Home City Trung Knh Chung c? The Golden An Khnh Chung c? Tabudec Plaza Chung c? Sapphire Palace Chung c? Star Tower 283 Kh??ng Trung Chung C? CT3 C? Nhu? Chung c? Vinhomes Arcadia C?u Di?n Chung c? 36 Ph?m Hng Chung c? Capital Garden D? n Xun Ph??ng Viglacera Chung c? Golden Palace L V?n L??ng Chung c? L?c H?ng Lotus Chung c? Five Star Garden Chung c? Sun Square Chung c? Green Pearl 378 Minh Khai Chung c? Diamond Blue 69 Tri?u Khc chung c? Vinhomes Tr?n Duy H?ng Chung c? Vinhomes tr?n Duy h?ng Chung c? Th?ng Long Number One Bi?t th? Giao L?u
bi?t th? li?n k? h n?i, ?nh gi d? n b?t ??ng s?n h n?i gamuda land bo nh ??t b?t ??ng s?n g5 tin t?c b?t ??ng s?n Bi?t th? Vinpearl
chung c? ciputra ciputra chung c? the link 345 ciputra v? tr chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? ciputra m?t b?ng chung c? the link cuputra m?t b?ng c?n h? the link ciputra b?ng gi chung c? ciputra gi bn chung c? the link ciputra ti?n ?? thanh ton the link ciputra bi?t th? ciputra bi?t th? ciputra h n?i
vinhomes th?ng long d? n vinhomes th?ng long v? tr vinhomes th?ng long ti?n ch vinhomes th?ng long m?t b?ng thi?t k? vinhomes th?ng long ti?n ?? vinhomes th?ng long b?ng gi vinhomes th?ng long ti?n ?? thanh ton vinhomes th?ng long n?i th?t vinhomes th?ng long bi?t th? long h?ng bi?t th? long khnh bi?t th? long ph bi?t th? long c?nh ty bi?t th? long c?nh ?ng
bi?t th? d??ng n?i t?ng quan bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i ti?n ch bi?t th? d??ng n?i m?t b?ng bi?t th? d??ng n?i thi?t k? bi?t th? d??ng n?i b?ng gi bi?t th? d??ng n?i n?i th?t bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i gi bn bi?t th? d??ng n?i ti?n ?? bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i
vinhomes riverside v? tr bi?t th? vinhomes riverside ti?n ch bi?t th? vinhomes riverside m?t b?ng bi?t th? vinhomes riverside b?ng gi bi?t th? vinhomes riverside ti?n ?? thanh ton bi?t th? vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside long bin bi?t th? hoa anh ?o vinhomes riverside bi?t th? hoa b?ng l?ng vinhomes riverside bi?t th? hoa s?a vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside
chung c? royal park l v?n thim chung c? the golden palm imperia sky garden bi?t th? gamuda chung c? d.le roi soleil D.Le Roi Soleil chung c? qu?ng an ty h?
Chung c? An Bnh City T?ng quan d? n chung c? An Bnh City V? tr chung c? An Bnh City Ti?n ch chung c? An Bnh City M?t b?ng chung c? An Bnh City N?i th?t chung c? An Bnh City Ti?n ?? thanh ton chung c? An Bnh City B?ng gi chung c? An Bnh City
Chung c? Anland T?ng quan d? n chung c? Anland Ti?n ch chung c? Anland V? tr chung c? Anland Nam C??ng Ti?n ?? d? n chung c? Anland Gi bn chung c? Anland

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=1701)