Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Album ảnh: Ảnh hoạt động Liên chi Đoàn
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnPicture 503.jpg
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/includes/bbcodes/code_bbcode_include.php on line 20

Số lượng hình: 5
Hình cuối cùng được gửi bởi Khoa Lịch sử vào lúc 12-06-2011
Các hình trong album này
Đội bóng đá nam Khoa Lịch sử năm 2011

picture_032_t1.jpg

Ngày gửi: 12-06-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_479_t1.jpg

Ngày gửi: 12-06-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_481_t1.jpg

Ngày gửi: 12-06-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_489_t1.jpg

Ngày gửi: 12-06-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_503_t1.jpg

Ngày gửi: 12-06-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sửCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---