Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Album ảnh: Ảnh ngành Đông phương học
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnIMG_0072.JPG
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/includes/bbcodes/code_bbcode_include.php on line 20

Số lượng hình: 112
Hình cuối cùng được gửi bởi Khoa Lịch sử vào lúc 16-04-2011
Các hình trong album này


img_0066_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0072_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0073_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0074_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0081_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0084_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0090_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0097_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0098_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0100_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0164_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0189_t1.jpg

Ngày gửi: 12-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sửCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---