Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Album ảnh: Ảnh 20.11.2010
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnChuc_mung_20_11_2010.jpg
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/includes/bbcodes/code_bbcode_include.php on line 20

Số lượng hình: 75
Hình cuối cùng được gửi bởi Khoa Lịch sử vào lúc 07-04-2011
Các hình trong album này


picture_017_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_016_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_001_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_003_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_004_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_005_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_006_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_007_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_008_t1.jpg

Ngày gửi: 07-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_093_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_090_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


picture_092_t1.jpg

Ngày gửi: 06-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sửCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---