Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Album ảnh: Ảnh Hội khoa - sáng 19.4.2012
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyến55years 075.jpg
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/includes/bbcodes/code_bbcode_include.php on line 20

Update: Admin

Số lượng hình: 29
Hình cuối cùng được gửi bởi Khoa Lịch sử vào lúc 02-05-2012
Các hình trong album này


55years_078_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_075_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_077_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_012_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_021_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_023_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_025_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_026_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_029_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_030_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_031_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


55years_032_t1.jpg

Ngày gửi: 02-05-2012
Được gửi bởi: Khoa Lịch sửCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---