Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Album ảnh: Ảnh thực tập thực tế Hà Nội lớp ĐPH K31 & chuyên ban LSTG K31 (3/2011)
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnIMG_0212.JPG
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/includes/bbcodes/code_bbcode_include.php on line 20

Số lượng hình: 215
Hình cuối cùng được gửi bởi Khoa Lịch sử vào lúc 16-04-2011
Các hình trong album này


img_0018_t1.jpg

Ngày gửi: 10-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0020_t1.jpg

Ngày gửi: 10-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0021_t1.jpg

Ngày gửi: 10-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0022_t1.jpg

Ngày gửi: 10-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0023_t1.jpg

Ngày gửi: 10-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_3718_t1.jpg

Ngày gửi: 13-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_3614_t1.jpg

Ngày gửi: 13-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_3620_t1.jpg

Ngày gửi: 13-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0026_t1.jpg

Ngày gửi: 10-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0033_t1.jpg

Ngày gửi: 10-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0038_t1.jpg

Ngày gửi: 10-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sử


img_0044_t1.jpg

Ngày gửi: 10-04-2011
Được gửi bởi: Khoa Lịch sửCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---