Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo mời tham gia viết bài "Hội nghị thông báo Dân tộc học năm 2013"

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
VIỆN DÂN TỘC HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013
 
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ
HỘI NGHỊ THÔNG BÁO DÂN TỘC HỌC NĂM 2013
 
            Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả.
            Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2013 của Viện Dân tộc học dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng cuối tháng 11 trong năm. Hội nghị năm nay có chủ đề: “Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980 – 2013): Vấn đề chung và những nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ me”.  
            Đây là Hội nghị thứ hai thuộc Chương trình tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học của Viện Dân tộc học từ năm 2012 - 2014, về vấn đề Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam. Mục đích của Chương trình là nhằm tổng kết, đánh giá và trình bày những nghiên cứu mới liên quan đến vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ sau năm 1979 – năm công bố bản Danh mục thành phần các dân tộc ở Việt Nam đến nay; qua đó, thấy được thành tựu, hạn chế và đề ra phương hướng, kế hoạch cho nghiên cứu vấn đề này trong thời gian tới; góp phần phát triển hướng nghiên cứu cơ bản của Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Nội dung của Chương trình là tìm hiểu những vấn đề lý thuyết về tộc người; xem xét toàn diện về vấn đề tộc người, trong đó tập trung vào các khía cạnh: quá trình tộc người (quá trình phát triển nội tại và biến đổi của tộc người), quan hệ tộc người và bản sắc văn hóa      tộc người.
            Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2013 sẽ tiếp tục tập trung vào những lý thuyết nghiên cứu về tộc người; những tổng kết, đánh giá về vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ năm 1980 đến nay. Đồng thời, Hội nghị còn quan tâm tới những nghiên cứu về tộc người liên quan đến các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ me kể từ năm 1980 đến nay, như sự phát triển và biến đổi kinh tế – xã hội; quan hệ dân tộc (quan hệ nội tộc người, giữa các dân tộc thiểu số, giữa dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, quan hệ dân tộc xuyên biên giới); bản sắc văn hóa tộc người và các vấn đề khác dưới tác động của chính sách dân tộc, kinh tế thị trường, của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa.
            Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2013 còn đặt trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Dân tộc học (1968 – 2013).  
   Để góp phần cho sự thành công của Hội nghị, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các học giả viết bài tham gia Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2013, hạn gửi bài cuối cùng là ngày 31 tháng 10 năm 2013.
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, các báo cáo tham dự hội nghị xin được gửi đến địa chỉ:
 
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)
Tầng 10, toà nhà A, số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0982 585 315 (ThS. Hoàng Thị Lê Thảo)
Xin trân trọng cảm ơn !
                            VIỆN TRƯỞNG  
                                                           PGS.TS. Vương Xuân Tình      
Update: Chí Ngàn     

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
 Khoa Lịch sử  27-08-2013 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---