Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo mời tham gia viết bài tham dự Hội nghị "Những phát hiện mới về KCH năm 2013"

 Khoa Lịch sử  15-08-2013   In

Thông báo mời tham gia viết bài "Hội nghị thông báo Hán Nôm học năm 2013"

 Khoa Lịch sử  15-08-2013   In

Thông báo mời tham gia viết bài "Hội nghị thông báo văn hóa năm 2013"

 Khoa Lịch sử  15-08-2013   In

Thông báo tuyển dụng HĐLĐ

 Khoa Lịch sử  08-08-2013   In

Tổng kết năm học 2012-2013

 Khoa Lịch sử  15-07-2013   In

Thời hạn nộp và chấm Niên luận năm 3 (K34)

 Khoa Lịch sử  04-07-2013   In

Thông báo Kết quả cuộc họp Hội đồng thi đua Khen thường Khoa Lịch sử

 Khoa Lịch sử  27-06-2013   In

Thông báo về việc Triển khai kế hoạch Seminar luận văn khóa 2011

 Khoa Lịch sử  27-06-2013   In

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2014

 Khoa Lịch sử  05-06-2013   In

Danh sách đề tài Khóa luận, giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện (Khóa 33)

 Khoa Lịch sử  21-05-2013   In

Thông báo (V/v tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp, năm học 2012 - 2013)

 Khoa Lịch sử  15-05-2013   In

Thông tin về Học bổng Endeavour 2014 & Học bổng Lotus III (đợt 2)

 Khoa Lịch sử  13-05-2013   In

[TB sinh viên] về việc nhận thuyết minh & kinh phí đề tài SV NCKH 2013

 Khoa Lịch sử  10-05-2013   In

Thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Rajabhat Sakhon Nakhon (Thái Lan)

 Khoa Lịch sử  10-05-2013   In

Họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa Lịch sử

 Khoa Lịch sử  07-05-2013   In

Đính chính (về mẫu bìa Khóa luận tốt nghiệp của chuyên ngành Dân tộc học)

 Khoa Lịch sử  03-05-2013   In

Giấy mời Hội thảo "QUAN HỆ VIỆT - PHÁP, QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI"

 Khoa Lịch sử  22-04-2013   In

Mẫu trình bày bìa trong Khóa luận tốt nghiệp và niên luận năm 3 (trang bìa phụ)

 Khoa Lịch sử  08-04-2013   In

Mẫu trình bày bìa ngoài Khóa luận tốt nghiệp và niên luận năm 3 (bìa chính)

 Khoa Lịch sử  08-04-2013   In

Một số quy định cách trình bày khóa luận tốt nghiệp và niên luận năm thứ 3

 Khoa Lịch sử  08-04-2013   In

[Thông báo] Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu "Khu vực thành Hóa Châu - khảo cổ học và hiện đại"

 Khoa Lịch sử  07-03-2013   In

Thông báo tuyển dụng HĐLĐ đợt 1 năm 2013 của Khoa Lịch sử

 Khoa Lịch sử  02-03-2013   In

[Thông báo] Họp Khoa đầu năm

 Khoa Lịch sử  15-02-2013   In

Thông báo v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo 40 năm quan hệ Việt - Pháp (1973-2013)

 Khoa Lịch sử  31-01-2013   In

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo 40 năm quan hệ Việt - Pháp (1973-2013)

 Khoa Lịch sử  31-01-2013   In
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---