Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnĐại hội Chi đoàn Cán bộ nhiệm kỳ 2017 -2018

Vào lúc 15 giờ 00 ngày 05/11/2018, tại phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử, Chi đoàn cán bộ Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019. Tham  dự  đại hội có PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - BT Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử; ThS. Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch Công đoàn Khoa, cùng các Đoàn viên trong chi đoàn. Chi đoàn Khoa Lịch sử hiện có 10 đoàn viên đang công tác và sinh hoạt tại Khoa.

 Khoa Lịch sử  05-11-2018   In

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2018

Vào lúc 14 giờ 00', ngày 22 tháng 10 năm 2010, chi bộ Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học Huế đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Hoàng Thị Anh Đào - đoàn viên CĐCB, đồng chí Hoàng Hải - sinh viên lớp Lịch sử K39 và đồng chí Dương Vĩnh Hậu - sinh viên lớp Lịch sử K39 vào Đảng cộng sản Việt Nam.

 Khoa Lịch sử  22-10-2018   In

Hội nghị CBVC Khoa Lịch sử năm học 2018-2019

Vào lúc 14h30 ngày 11 tháng 10 năm 2018, Khoa Lịch sử tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 – 2019 tại Phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế. Đến dự Hội nghị có PGS.TS Hoàng Văn Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Lê Duy Sơn - Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức Khoa Lịch sử.

 Khoa Lịch sử  12-10-2018   In

Thông báo về việc tổ chức xét và chứng nhận tốt nghiệp đợt 3

Thông tin về việc tổ chức xét và chứng nhận tốt nghiệp đợt 3, năm 2018 cho sinh viên Khoa Lịch sử vui lòng xem tại đây.

 Khoa Lịch sử  10-09-2018   In

Gặp mặt Tân sinh viên Khóa 42

Hòa chung không khí sôi nổi mùa tựu trường của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP. Huế; vào lúc 8h00' ngày 18 tháng 8 năm 2018, tại phòng E.506, Trường ĐH Khoa học Huế, Chi ủy, BCN Khoa cùng các cán bộ giảng viên Khoa lịch sử đã tiến hành buổi gặp mặt, trao đổi thông tin về Trường, Khoa giữa cán bộ Khoa và các bạn sinh viên Khóa K42.

 Khoa Lịch sử  19-08-2018   In

Điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Để tra cứu điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế xin xem tại đây:

 Khoa Lịch sử  06-08-2018 In

Thông báo về việc đánh giá phân loại đơn vị, cán bộ, viên chức và tổng kết năm học

1. Về việc đánh giá phân loại đơn vị, cán bộ, viên chức: Nhà trường bổ sung mở rộng tiêu chí ở mức hoàn thành nhiệm vụ theo nguyên tắc chuyển đổi từ NV1-NV2 và ngược lại (xem VB).

2. Các tổ bộ môn bình xét danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐCS, CSTĐCB, CSTĐTQ...), xét khen thưởng năm học 2017 - 2018 đối với cá nhân, tập thể.

Thời hạn:  Các bộ môn hoàn thành văn bản nộp cho Khoa qua Trợ lý TC-QLSV (thầy Nguyễn Mạnh Hà) chậm nhất lúc 16h00 ngày 13/7/2018 (Thứ Sáu).

3. Hội đồng thi đua họp vào lúc 8h00 ngày 17/7/2018 (Thứ Ba).

4. Tổng kết Khoa vào lúc 14h00 ngày 17/7/2018 (Thứ Ba).

Kính đề nghị CBVC, các tổ Bộ môn xem kỹ văn bản để thực hiện.

 

                                                                                                   BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 Khoa Lịch sử  11-07-2018 In

Lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 38 (2014 - 2018)

Vào các ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2018, Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức Lễ "Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp" cho hai ngành Lịch sử (Chuyên ban Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới, Văn hóa Du lịch) và ngành Đông phương học, Khóa K38 (2014 - 2018).

 Khoa Lịch sử  24-05-2018   In

Thông báo về quy trình bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA LỊCH SỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về quy trình bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp năm 2018

Căn cứ quyết định số 333/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học của sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Căn cứ tình hình thực tế, Khoa Lịch sử đưa ra một số quy trình sau:

1. Tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp (KLTN):

- Trước khi bảo vệ KLTN, sinh viên nộp 03 bản (bìa mềm) cho Hội đồng bảo vệ : Chủ tịch, giảng viên phản biện, giảng viên hướng dẫn.

- Sau khi bảo vệ KLTN xong, sinh viên phải nộp 3 bản bìa cứng cho GVHD, GVPB, Phòng Tư liệu Khoa và 01 phiếu xác nhận đã chỉnh sửa của GVHD (theo mẫu).

      Đồng thời, sinh viên phải nộp 01 bản file qua mail: giaovukls@gmail.com

- Điểm của KLTN là điểm trung bình cộng của 03 thành viên Hội đồng bảo vệ, theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Kết quả đánh giá KLTN được Khoa công bố chậm nhất 03 ngày kể từ ngày sinh viên bảo vệ xong KLTN.

2. Quy trình đánh giá Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên trình bày tóm tắt nội dung KLTN trước Hội đồng bảo vệ trong thời gian tối đa 10 phút.

- Các thành viên trong Hội đồng bảo vệ  đặt câu hỏi và đề nghị sinh viên làm rõ thêm nhưng vấn đề liên quan đến nội dung KLTN.

- Sinh viên trả lời các câu hỏi của các thành viên của Hội đồng bảo vệ (thời gian hỏi và trả lời trong thời gian tối đa 10 phút).

- Sau khi sinh viên hoàn thành nhiệm vụ của mình, các thành viên trong Hội đồng độc lập cho điểm và nhận xét vào phiếu đánh giá KLTN (theo mẫu). Chủ tịch hội đồng có nhiệm vụ tổng hợp điểm của các thành viên trong Hội đồng (trung bình cộng các điểm thành phần)  và ghi vào phiếu tổng hợp điểm KLTN (theo mẫu).

- Chủ tịch thay mặt Hội đồng bảo vệ công bố điểm.

                                                                                                   TRƯỞNG KHOA 

 Khoa Lịch sử  17-05-2018 In

Thông báo về lịch bảo vệ Khóa luận TN năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Khoa học và Khoa Lịch sử về việc Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, BCN Khoa Lịch sử thông báo lịch bảo vệ KLTN Khóa 38 như sau:

 

 

- Ngành Đông phương học: 7h30 ngày 21 tháng 5 năm 2018 (Thứ Hai)

- Chuyên ngành Lịch sử Thế giới: 13h30 ngày 21 tháng 5 năm 2018 (Thứ Hai)

- Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam: 7h30 ngày 22 tháng 5 năm 2018 (Thứ Ba)

- Chuyên ngành Văn hóa Du lịch: 13h30 ngày 22 tháng 5 năm 2018 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử

 

Về quy định nộp Khóa luận, Báo cáo Tốt nghiệp

1. Đối với Khóa luận Tốt nghiệp, sinh viên lưu ý:

- Trước khi bảo vệ: Nộp 3 bản bìa mềm cho Chủ tịch, GVHD và GVPB

- Sau khi bảo vệ: Nộp 3 bản bìa cứng cho GVHD, GVPB, phòng Tư liệu Khoa; nộp phiếu xác nhận đã chỉnh sửa có chữ ký của GVHD và file mềm cho Khoa, file mềm gửi qua mail: giaovukls@gmail.com.

2. Đối với Báo cáo Tốt nghiệp: Sinh viên nộp 2 bản bìa cứng cho GVHD và Khoa.\

 

                                                                                                 BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 Khoa Lịch sử  08-05-2018 In

Thăm sinh viên K40 học QS tại Trung tâm Quốc phòng

Vào lúc 17 giờ 00' ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Đại học Huế (Hương Thủy, TT.Huế), đại diện BCN Khoa, BCH Công đoàn, BCHLCĐ Khoa, CĐ cán bộ giảng dạy và các lớp Sử - Đông phương học K38, K39, K41 thuộc Khoa Lịch sử đã tiến hành thăm hỏi động viên sinh viên các ngành Lịch sử, Đông Phương học Khóa 40 đang theo học quân sự tại đây.

 Khoa Lịch sử  15-04-2018   In

Thông báo về việc bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

 

 Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Khoa học và Khoa Lịch sử về việc Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, BCN Khoa Lịch sử thông báo:

- Các Bộ môn nộp danh sách tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và danh sách Hội động bảo vệ KLTN (1 KLTN có 1 HĐ bảo vệ gồm 3 thành viên: Chủ tịch, GVHD, GVPB) gửi cho Khoa qua Trợ lý GV (Cô Nga) trước ngày 11/4/2018 để Khoa kịp nộp Trường.

- Các Bộ môn thông báo cho sinh viên làm KLTN được biết về chủ trương thực hiện việc bảo vệ KLTN trước Hội đồng từ năm 2017 trở về sau.

- Thời gian nộp KLTN và BCTTTN hạn cuối ngày 14/5/2018.

- Họp Hội đồng bảo vệ KLTN: từ  15 - 23/5/2018. 

 

                                                                                                         BCN KHOA LỊCH SỬ

 

 Khoa Lịch sử  10-04-2018 In

CLB Sử học dâng hương nghĩa trang liệt sĩ Xã Hương Phong

Vào lúc 8h00 sáng Chủ nhật, ngày 17/3/2018, CLB Sử học - LCĐ Khoa Lịch sử đã cùng CLB Lý luận trẻ - LCĐ Khoa Lý luận Chính trị thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã đến dâng hương, dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sỹ xã Hương Phong, huyện Hương Trà, T.T.Huế và tặng quà cho các gia đình, cá nhân khó khăn tại địa phương.

 Khoa Lịch sử  21-03-2018   In

Hội thi nấu ăn "Khi bạn trổ tài" chào mừng ngày 08/3

Vào lúc 9h00 ngày 03 tháng 3 năm 2018, tại Văn phòng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế, Ban chủ nhiệm và Công đoàn Khoa đã tiến hành tổ Cuộc thi "Khi bạn vào bếp" nhằm hướng đến chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia cổ vũ của đông đảo cán bộ Khoa Lịch sử, đặc biệt là sự có mặt của cô Bùi Thị Tân - cán bộ hưu trí của Khoa.

 Khoa Lịch sử  03-03-2018   In

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Sáng ngày 23/01/2017, Khoa Lịch sử đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở do ThS. Nguyễn Mạnh Hà thuộc Bộ môn Nhân học - Khảo cổ - Văn hóa Du lịch thực hiện trong năm 2017. Tham dự buổi nghiệm thu có cô Trần Thị Lương Hiên - đại diện Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế của nhà trường.

 Khoa Lịch sử  23-01-2018   In

Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu các quốc gia láng giềng ĐHSP Hoa Đông

Vào lúc 15h00 ngày 12 tháng 01 năm 2018 tại phòng BT Khoa Lịch sử, 77 Nguyễn Huệ, Huế; BCN và cán bộ Khoa Lịch sử đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu các quốc gia láng giềng ĐHSP Hoa Đông.

 Khoa Lịch sử  15-01-2018   In

Hội thảo Quốc tế "Quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha" Quá khứ và hiện tại"

Vào ngày 15/12/2017, tại Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Huế; Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Đại học Porto (Bồ Đào Nha) đã tiến hành tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề "Quan hệ Việt Nam  - Bồ Đào Nha: Quá khứ và hiện tại". 

 Khoa Lịch sử  16-12-2017   In

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2017

Chiều ngày 11/12/2017, Khoa Lịch sử đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thuộc hai ngành Lịch sử và Đông Phương học của Khoa thực hiện trong năm 2017. Tham dự buổi nghiệm thu có cô Trần Thị Lương Hiên - đại diện Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế của nhà trường.

 Khoa Lịch sử  14-12-2017   In

Ngày hội Đông phương Kỷ niệm 10 năm thành lập

Vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huế, được sự nhất trí của Chi ủy, BCN Khoa Lịch sử, Bộ môn Đông Phương học đã tổ chức Ngày hội Đông phương kỷ niệm 10 năm thành lập ngành với chủ đề "Hành trình khám phá Phương Đông". 

 Khoa Lịch sử  19-11-2017   In

Hội nghị CBVC Khoa Lịch sử năm học 2017-2018

Vào lúc 15h00 ngày 17 tháng 11 năm 2017, Khoa Lịch sử tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 – 2018 tại Phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế. Đến dự Hội nghị có PGS.TS Hoàng Văn Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Nguyễn Mạnh Hà - UVTV Công đoàn trường cùng toàn thể cán bộ công chức Khoa Lịch sử.

 Khoa Lịch sử  18-11-2017   In

Gặp mặt NCS và Học viên Cao học K2017

Vào lúc 9h30 ngày 17 tháng 11 năm 2017, Khoa Lịch sử tiến hành gặp mặt NCS và HV Cao học K2017 tại Phòng Bảo tàng Khoa, Trường Đại học Khoa học Huế.

 Khoa Lịch sử  18-11-2017   In

Bảo vệ luận án cấp Đại học Huế của NCS Đặng Vinh Dự

Vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường Đại học Huế số 4 Lê Lợi, NCS Đặng Vinh Dự đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Dân tộc học; đề tài “Ngôn ngữ biểu tượng trên các ngôi chùa ở Huế", chuyên ngành Dân tộc học, mã số 62 31 03 10 do PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh và TS. Đại đức Lê Quang Tư hướng dẫn.

 Khoa Lịch sử  11-11-2017   In

Hội nghị sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2015-2017 và Trao học bổng sinh viên nghèo vượt khó

Vào lúc 19h00 ngày 30/10/2017, tại Hội trường A1 trường Đại học Khoa học Huế, Khoa Lịch sử đã tổ chức Hội nghị sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2015-2017 và Trao học bổng sinh viên nghèo vượt khó.

 Khoa Lịch sử  31-10-2017   In

Giải bóng đá nữ sinh viên Khoa Lịch sử 2017

Nhằm mục đích tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, tăng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các chi đoàn trong LCĐ Khoa Lịch sử, nằm trong khuôn khổ các hoạt động “Chào đón tân sinh viên K41”, hướng đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và những ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tìm kiếm những tài năng bóng đá nữ trong LCĐ để chuẩn bị cho những giải đấu cao cấp hơn; LCĐ Khoa Lịch Sử đã tổ chức “Giải bóng đá nữ sinh viên” diễn ra từ ngày 21/10/2017 đến ngày 29/10/2015 tại sân bóng trường Đại học Khoa Học Huế. 

 Khoa Lịch sử  30-10-2017   In

Hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm học tập nghiên cứu bậc Đại học" năm học 2017 - 2018

Nhằm mục đích hỗ trợ các đoàn viên sinh viên làm quen với môi trường, nhanh chóng nắm bắt phương pháp học tập bậc đại học, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, vào lúc 8h00' ngày 22/10/2017 tại Hội trường A1 trường Đại học Khoa học, LCĐ Khoa Lịch sử đã tiến hành Hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu bậc đại học" cho đoàn viên LCĐ đặc biệt là những đoàn viên thuộc Khóa K41.

 Khoa Lịch sử  22-10-2017   In
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---