Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA SINH HỌC

 

 

 

TS. Lương Quang Đốc

Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Điện thoại: 0914202042

Email: luongquangdoc@gmail.com

 

 

 

 TS. Nguyễn Ngọc Lương

Phó Chủ tịch Công đoànbộ phận

Số điện thoại: 0912743155

Email: luong12ct@yahoo.com.au

 

 

 

 

 

Phan Tuyết Dung

Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận

Điện thoại: 0911349886

Email: tuyetdungphan@gmail.com

 
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---