Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

chi bộ

                                     CHI BỘ KHOA SINH HỌC

 

 

 GVC.TS. Nguyễn Minh Trí

Bí thư Chi bộ

Điện thoại: 0914031085

Email: trihatrangthi@gmail.com

 

TS. Lương Quang Đốc

Phó Bí thư Chi bộ

Điện thoại: 0914 202042

Email: luongquangdoc@gmail.com

 

 Nguyen Quang Duc Tien Khoa Sinh hoc - Truong Dai hoc Khoa Hoc Hue

TS. Nguyễn Quang Đức Tiến

Chi ủy viên

Số điện thoại: 0905 28 28 24

Email: nqductien@gmail.com
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---