Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN 
Khoa Sinh học

 

 

GVC.TS. Nguyễn Minh Trí

Chức vụ: Trưởng khoa

Số điện thoại: 0914031085

Email: trihatrangthi@gmail.com

 

 Nguyen Quang Duc Tien Khoa Sinh hoc - Truong Dai hoc Khoa Hoc Hue

 

 

 

 

TS. Nguyễn Quang Đức Tiến

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Số điện thoại: 0905282824

Email: nqductien@gmail.com

 

PGS.TS. Ngô Anh

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0919501536

Email: ngoanh1956@yahoo.com

 

ThS. Võ Đình Ba

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Số điện thoại: 0974031777

Email: vodinhba@yahoo.com

 

 

CN. Ngô Thị Bảo Châu

Chức vụ: 

Số điện thoại: 01698016318

Email:

 

 

CN. Phan Tuyết Dung

Chức vụ: Văn thư

Số điện thoại: 0911349886

Email:

 

TS. Lương Quang Đốc

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Số điện thoại: 0914202042

Email: luongquangdoc@gmail.com

 

TS. Chế Thị Cẩm Hà

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 01662596712

Email: chethicamha@yahoo.com

 

ThS. Phan Thị Thúy Hằng

Chức vụ: CBGD, TL. ĐTSĐH

Số điện thoại: 0935022350

Email: thuyhang80vn@yahoo.com

 

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Hồng

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Số điện thoại: 0978939467

Email:

 

GVC.TS. Lê Văn Tường Huân

Chức vụ: CBGD, TL. NCKH

Số điện thoại: 0905382333

Email: tuonghuanle@gmail.com

 

PGS.TS. Võ Thị Mai Hương

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0914312889

Email: 

 

ThS. Hoàng Dương Thu Hương

Chức vụ: CBGD, Bí thư Liên chi

Số điện thoại: 0985000311

Email: thuhuongcnk32@gmail.com

PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0905237505

Email: ngoclanz@yahoo.com

 

 

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Số điện thoại: 0977110696

Email: nhlocs@gmail.com

 

TS. Nguyễn Ngọc Lương

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Số điện thoại: 0912743155

Email: luong12ct@yahoo.com.au

 

PGS.TS. Cao Đăng Nguyên

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0913490153

Email: caodangn@yahoo.com

 

ThS. Võ Văn Quý

Chức vụ: CBGD, TL. ĐBCL

Số điện thoại: 0905 845849

Email: vovanquy73@yahoo.com.vn

 

PGS.TS. Tôn Thất Pháp

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0982 826592

Email: tonthatphap@gmail.com

 

 

 

PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Số điện thoại: 0914959095

Email:

 

PGS.TS. Lê Trọng Sơn

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0913453949

Email: sonletrong@yahoo.com

 

GVC.ThS. Nguyễn Việt Thắng

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0914219807

Email: vietthang66@gmail.com

 

ThS. Lê Thị Hà Thanh

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0941020507

Email: hathanh116@gmail.com

 

 

ThS. Trần Vũ Ngọc Thi

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại:

Email:

 

 

ThS. Ngô Thị Minh Thu

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0914351356

Email:

 

 

PGS.TS. Lê Thị Nam Thuận

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0167 5310258

Email: namthuanle010161@yahoo.com

 

 

GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: CBGD

Số điện thoại: 0905102029

Email:

 

ThS. Nguyễn Đức Tuấn

Chức vụ: NCV

Số điện thoại: 0976 225425

Email: Ndt1122@gmail.com

 

 

CN. Nguyễn Tấn Vũ

Chức vụ: KTV

Số điện thoại: 0905231919

Email: tanvunguyen1982@gmail.com

 

 
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---