Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Các ngành đào tạo

1. Các ngành đào tạo Đại học:

STT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Số tín chỉ

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Ghi chú

1

 D420101

Sinh học

120

Xem chi tiết

Xem chi tiết

 

2

 D420101

Công nghệ sinh học

150

Xem chi tiết

Xem chi tiết

 

 

2. Các ngành đào tạo Sau đại học

- Đào tạo Thạc sĩ: 

STT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Số tín chỉ

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Ghi chú

1

60420114

Sinh học Thực nghiệm

 

Xem chi tiết

Đang cập nhật

 

2

60420201

Công nghệ Sinh học

 

Xem chi tiết

Đang cập nhật

 

3

60850101

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

 

Xem chi tiết

Đang cập nhật

 

4

60420111

Thực vật học

 

Xem chi tiết

Đang cập nhật

 

5

60420103

Động vật học

 

Xem chi tiết

Đang cập nhật

 

6

60420120

Sinh thái học

 

Xem chi tiết

Đang cập nhật

 

 

- Đào tạo Nghiên cứu sinh: 

STT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Số tín chỉ

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Ghi chú

1

62420112

Sinh lý học Thực vật

 

Xem chi tiết

Đang cập nhật

 

2

62420104

Sinh lý học Người & Động vật

 

Xem chi tiết

Đang cập nhật

 

3

62420201

Công nghệ Sinh học

 

Xem chi tiết

Đang cập nhật

 
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---