Thông báo kết quả Giải thưởng KOVA lần thứ 15 - năm 2017
Gửi bởi khoasinh vào lúc 23-10-2017

Sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế được chọn nhận Học bổng KOVA (học bổng nghị lực dành cho sinh viên vượt khó, học giỏi). Xem chi tiết tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/news.php?readmore=3626)