Thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa năm 2015
Gửi bởi khoasinh vào lúc 18-09-2017

Thông báo của phòng Đào tạo Sau đại học về các thủ tục trước và sau khi bảo vệ luận văn, Học viên xem chi tiết Tại đây

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/news.php?readmore=3557)