Thông báo nghỉ học để phòng tránh bão
Gửi bởi khoasinh vào lúc 14-09-2017

Nhà trường có thông báo cho sinh viên nghỉ học để phòng tránh bão số X

Xem thông tin chi tiết tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/news.php?readmore=3552)