Thông báo khóa tập huấn bảo tồn Linh trưởng
Gửi bởi khoasinh vào lúc 24-08-2017

Khóa tập huấn thường niên “Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam” được tổ chức bởi Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức), Khoa Sinh- Môi Trường, Trường Đại Học Sư Phạm và Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh dành cho các bạn sinh viên sẽ diễn ra trong 9 ngày (từ ngày 8/9/2017 đến ngày 16/9/2017), với 3 ngày học lý thuyết tại khoa Sinh-Môi Trường, Trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng và 6 ngày thực địa tại vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai.

Thông tin chi tiết tại đây

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/news.php?readmore=3522)