Thông tin tuyển sinh năm 2017
Gửi bởi khoasinh vào lúc 17-07-2017

Toàn văn

Thông tin tuyển sinh đào tạo Cử nhân Sinh học, xem chi tiết tại đây

Thông tin tuyển sinh đào tạo Kỹ sư Công nghệ sinh học, xem chi tiết tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/news.php?readmore=3484)