Danh sách đoàn thể, cá nhân ủng hộ kinh phí
Gửi bởi khoasinh vào lúc 06-03-2017

Danh sách các đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Khoa Sinh học Xây dựng và Phát triển


Toàn văn

Danh sách chi tiết tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/news.php?readmore=3324)