Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2016 - 2017
Gửi bởi khoasinh vào lúc 02-11-2016

Các bạn sinh viên xem nội dung chi tiết ở đường dẫn này:

http://husc.edu.vn/news.php?readmore=3111

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/news.php?readmore=3131)