Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 17
 Khoa Sinh học - Tin tức & Thông báo: Hướng dẫn Thủ tục sau khi bảo vệ luận văn
 

Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Hướng dẫn Thủ tục sau khi bảo vệ luận văn

Phòng ĐTSĐH có thông báo về Thủ tục sau khi học viên bảo vệ luận văn (hoàn tất các thủ tục sau một tuần tính từ ngày bảo vệ) như sau: 

Chỉnh sửa luận văn và bổ sung giấy tờ có liên quanHọc viên có thời hạn 1 tuần tính từ ngày bảo vệ để chỉnh sửa luận văn. 

+ Sau khi chỉnh sửa luận văn, học viên phải đóng kèm sau phần Tài liệu tham khảo các văn  bản  sau đây:   

-       Giấy xác nhận đã chỉnh sửa luận văn (có chữ ký của người hướng dẫn)

-       Biên bản có kết luận của Hội đồng chấm luận văn (bản photo)

-       Bản nhận xét của hai phản biện (bản photo)

Nộp lưu chiểu: 

-       Nộp 01 cuốn luận văn, 01 cuốn tóm tắt luận văn kèm theo 1 đĩa CD chứa toàn bộ nội dung luận văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKH.

-       Nộp 1 đĩa CD chứa toàn bộ nội dung luận văn cho Khoa Sinh học

 Khoa Sinh học  23-10-2017 In

Các tin đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---