Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Danh sách các đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Khoa Sinh học Xây dựng và Phát triển

       Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Xây dựng và Phát triển Khoa Sinh học - trường Đại học Khoa học Huế xin chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã tham gia đóng góp và ủng hộ cho Khoa.


Giấy mời kễ kỷ niệm


Thư ngỏ


Quyết định thành lập Ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Khoa Sinh học

Thành lập Ban tổ chức Chương trình hoạt động kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Huế.
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---