Khoa Môi trường

3848977
 
Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN 
Khoa Môi trường

STT Họ và tên Chức danh - Chức vụ
Học vị
1. Trần Nguyễn Quỳnh Anh Giảng viên
Thạc sĩ
2. Lê Thị Phương Chi Giảng viên
Thạc sĩ
3. Trịnh Thị Giao Chi Giảng viên - Trợ lý Sau đại học
Thạc sĩ
4. Dương Thành Chung Giảng viên - Trưởng phòng TN
Thạc sĩ
5. Nguyễn Bắc Giang Giảng viên - Phó trưởng khoa Thạc sĩ
6. Đường Văn Hiếu Giảng viên
Tiến sĩ
7. Hoàng Thị Mỹ Hằng
Giảng viên
Cử nhân
8. Nguyễn Tiến Hoàng Giảng viên - Trợ lý tổ chức
Thạc sĩ
9. Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên - Trợ lý giáo vụ
Thạc sĩ
10. Phạm Khắc Liệu Giảng viên (Lecturer) - Trưởng khoa Tiến sĩ (D.Eng.)
11. Đặng Thị Thanh Lộc Giảng viên
Thạc sĩ
12. Nguyễn Mộng Giảng viên chính Thạc sĩ
13. Lê Bảo Tuấn Giảng viên Th.S (đang là NCS tại Mỹ)
14. Lê Văn Tuấn Giảng viên Th.S (đang là NCS tại Nhật Bản)
15. Trần Anh Tuấn Giảng viên - Trợ lý NCKH Th.S (đang là NCS tại ĐHQG Hà Nội)
16. Trần Ngọc Tuấn Giảng viên Thạc sĩ
17. Đặng Thị Như Ý Giảng viên Thạc sĩ


  
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---