Hội thảo khoa học “Tác phẩm Thường thức chính trị của Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”
Gửi bởi khoallct vào lúc 16-03-2019

Ngày 9 tháng 3 năm 2019, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Tác phẩm Thường thức chính trị của Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”.
Hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học tham gia viết bài cũng như sự quan tâm đến từ các giảng viên, sinh viên...


Toàn văn

Trong không khí cả nước đang tiếp tục thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2019, nhằm hưởng ứng những phong trào thi đua chung đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, được sự nhất trí của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Tác phẩm Thường thức chính trị của Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”.

Đáp lại lời mời của Ban tổ chức Hội thảo, đã có 16 bài tham luận chính thức gửi đến tham gia từ nhiều đơn vị trên cả nước. Nội dung của Hội thảo tập trung vào các chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giai cấp và Đảng Lao động ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế thị trường; Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu của cách mạng Việt Nam.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoallct/news.php?readmore=4088)