Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Triết học khoá 2015-2017
Gửi bởi khoallct vào lúc 03-01-2018

Toàn văn

Vào ngày 30/12/2017, theo kế hoạch của chương trình đào tạo, Khoa Lý luận chính trị trường Đại học Khoa Học – Đại học Huế đã thành lập hội đồng phản biện cho 9 học viên Cao học chuyên ngành Triết học. Sau hơn 9 giờ làm việc đầy nghiêm túc và đảm bảo tính khoa học, buổi làm việc đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

PGS.TS. Lê Thị Kim Lan, Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học đọc quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho 9 học viên cao học chuyên ngành Triết học, khóa 2015.

 

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Đoàn Đức Hiếu nhận xét về đề tài của học viên.

Học viên Trần Đăng Khoa trả lời câu hỏi trước hội đồng.

Buổi làm việc thành công tốt đẹp.

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoallct/news.php?readmore=3721)