THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC NỘP LUẬN VĂN KHOÁ 2015
Gửi bởi khoallct vào lúc 16-10-2017

     Căn cứ lịch trình đào tạo và thông báo của Nhà trường về việc nộp luận văn thạc sĩ đối với học viên cao học khoá 2015, Khoa đề nghị các học viên cao học chuyên ngành Triết học khoá 2015 nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Nhà trường về thời hạn nộp luận văn thạc sĩ. 

     Lưu ý: Học viên nào không thực hiện đúng quy định về thời hạn nộp luận văn thì sẽ tự chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của mình.

                                                                                                              

                                                                                                        

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoallct/news.php?readmore=3614)