Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY VỀ NHANH HỠI NGƯỜI!!
Gửi bởi khoallct vào lúc 10-03-2017
VỀ NHANH HỠI NGƯỜI!!

Hai chín (29) thầy cô Mác Lê
Hình dong tướng mạo khó chê người nào
Dù rằng đốt sống thấp, cao
Nhưng giữ định hướng qua bao tháng ngày
Hội trường ca hát ngất ngây
Thầy trò đồng nghiệp chung xây mái trường!
Các trò, bằng hữu muôn phương
Về nhanh, mái ấm yêu thương đợi chờ
Về nhanh, xin chớ chần chừ
Bao nhiêu kỷ niệm năm xưa hiện về
60 năm, nhớ bến bờ
"Lái đò" năm ấy, bây chừ ra răng?
Về nhanh, những "khách lữ hành"
Vui buồn ôn lại, VỀ NHANH HỠI NGƯỜI!!

                     Sáng tác: Thầy Hồ Minh Đồng (10/3/2017)

P/s:
- Hội trường 24/3;
- Hội Khoa 14h00 ngày 25/3, Khách Sạn Duy Tân, Huế.

(From: http://www.husc.edu.vn/khoallct/news.php?readmore=3333)