FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 
Không có hình thumbnail

Số lượng hình: 14
Hình cuối cùng được gửi bởi Khoa Lý luận chính trị vào lúc 20-03-2011
Các hình trong album này


img_3139_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị


img_3147_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị


img_3148_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị


img_3142_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị
Giải ba đôi nữ dưới 31

img_3150_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị
Giải nhất đôi nam 31 - 40

img_3153_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị
Giải nhì đôi nam nữ 31 - 40

img_3154_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị
Giải ba đơn nam 41 - 50

img_3155_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị
Giải ba đơn nữ 41 - 50

img_3157_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị
Giải nhất đôi nữ 41 - 50

img_3162_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị
Giải nhất đôi nam trên 50

img_3163_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị
Giải nhì và giải ba đôi nữ

img_3165_t1.jpg

Ngày gửi: 20-03-2011
Được gửi bởi: Khoa Lý luận chính trị
Đang trực tuyến
  • Khách: 5
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---