Khoa Kiến trúc

+84 54 3833530
 

bếp từ

bếp từ bosch

Lễ bảo vệ tốt nghiệp KTS khóa K38 (2014-2019)

Khoa Kiến trúc Trường Đại học Khoa học Huế, sẽ tổ chức bảo vệ tốt nghiệp Kiến trúc sư cho khóa K38 (2014-2019) vào ngày 25/5/2019 tại tầng 2-3 Khối Nhà E. 
Buổi lễ sẽ được Khai mạc vào lúc 7h00 tại Tiểu ban 1 phòng E304, sau đó sẽ tổ chức bảo vệ điển hình (01 bài) trước khi các Tiểu ban làm việc độc lập.
 
Cũng như mọi năm, các dồ án tốt sẽ được Hội đồng bảo vệ bình xét chọn lọc và tôn vinh theo các giải sau: 
 
      1. Giải Đồ án Kiến trúc độc đáo  
        Nhà tài trợ: KTS Huỳnh Quang (Giám đốc Cty CP Tư vấn thiết kế Tổng hợp Huế) và Doanh nghiệp VACS
      2. Giải Đồ án Kiến trúc thực tế
         Nhà tài trợ: KTS. Phan Thế Đạt (Giám đốc Trung tâm Kiến trúc Miền Trung) và Doanh nghiệp VACS
      3. Giải Đồ án Bảo tồn kiến trúc
       Nhà tài trợ: Ths. Kts. Đỗ Thị Thanh Mai (PGĐ Phân viện KHCN XD miền Trung) và Doanh nghiệp VACS
       4. Giải Đồ án Kiến trúc Xanh 
         Nhà tài trợ: Công ty TNHH 4 Oranges
      5. Giải Đồ án Phong cách thể