Học bổng thạc sĩ chương trình liên kết Đại học Okayama - Đại học Huế
Gửi bởi khoahoa vào lúc 11-04-2018

THÔNG TIN CHI TIẾT: Tại đây


Toàn văn

Liên hệ tư vấn và gửi hồ sơ:

VĂN PHÒNG ĐẠI HỌC OKAYAMA TẠI HUẾ, VIỆT NAM

ĐẠI HỌC HUẾ, SỐ 04 LÊ LỢI, TP. HUẾ

Tel/Fax: +84-234-3.834480

Email: vnoffice@cc.okayama-u.ac.jp

(From: http://www.husc.edu.vn/khoahoa/news.php?readmore=3827)