Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH NCS Lê Trung Hiếu
Gửi bởi khoahoa vào lúc 05-04-2018

Chiều 3/4/2018, Trường Đại học Khoa học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Trung Hiếu, khóa năm 2014, chuyên ngành Hóa hữu cơ,  mã số 62 44 01 14 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm). Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của một số loài dược liệu của đồng bào Pa Cô và Bru-Vân kiều, tỉnh Quảng Trị”.


Toàn văn

Sau khi nghe nghiên cứu sinh Lê Trung Hiếu trình bày báo cáo kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Hóa Hữu cơ; mã số: 62 44 01 14, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TSKH. Trần Văn Sung - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó Luận án đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Đại học Huế, NCS Lê Trung Hiếu xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Đại học Huế cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Hóa Hữu cơ cho NCS Lê Trung Hiếu.

Kết thúc Lễ bảo vệ, đại diện của Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học, Khoa Hóa học, và toàn thể bạn bè người thân NCS Lê Trung Hiếu lên tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với tân Tiến sĩ.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án:

NCS trình bày báo cáo kết quả luận án

 

Hội đồng đánh giá luận án làm việc

 

Đại diện Đại học Huế tặng hoa chúc mừng NCS

 

Đại diện Trường Đại học Khoa học tặng hoa chúc mừng NCS

 

Đại diện Khoa Hóa học tặng hoa chúc mừng NCS

 

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án và Giáo viên hướng dẫn

 

NCS chụp ảnh cùng người thân và gia đình

 

NCS chụp ảnh cùng sinh viên trong nhóm nghiên cứu tại Bộ môn Hữu cơ

(From: http://www.husc.edu.vn/khoahoa/news.php?readmore=3816)