Thư mời tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển khoa Hóa học, trường ĐH Tổng hợp - ĐH Khoa học, Đại học Huế
Gửi bởi khoahoa vào lúc 06-03-2017

Toàn văn

Tải THƯ MỜI dạng pdf tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/khoahoa/news.php?readmore=3315)