Thư ngỏ về Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển khoa Hóa, trường ĐH Tổng hợp - DH Khoa học, Đại học Huế
Gửi bởi khoahoa vào lúc 03-03-2017

Toàn văn

Tải thư ngỏ tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/khoahoa/news.php?readmore=3314)